Seznam številk >


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Ministrstvo za šolstvo in šport in Javna agencija za knjigo 

ISSN 1408-2942Kontakt

Naslov uredništva:

Združenje za socialno pedagogiko

Uredništvo revije socialna pedagogika

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana

tel: (01) 589 22 00 fax: (01) 589 22 33

email: revija(at)zzsp.org


Naročnina za revijo je 25 EUR za pravne osebe. Naročnina na revijo je za člane Združenja za socialno pedagogiko vključena v članarino.

Revijo lahko naročite tukaj.