Seznam številk >

 


Revijo Socialna pedagogika izdaja Združenje za socialno pedagogiko. Revija izhaja četrtletno. Vse izdajateljske pravice so pridržane.

Podpora: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

ISSN 1408-2942Vizija in razvoj

Revija socialna pedagogika od leta 1997 objavlja znanstvene in strokovne članke povezane s socialno pedagogiko in drugimi znanostmi kot so npr. psihologija, sociologija, pedagogika itd.

Naša vizija je razvoj stroke in promocija socialne pedagogike doma in v tujini. Poleg tega želimo z revijo doseči široko interdisciplinarnost in prepletanje znanosti in stroke, zato je revija odprta za objave najrazličnejših domačih in tujih strokovnjakov.

Vsako številko revije pripravlja ekipa sodelavcev z Oddelka za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, uredniški odbor sestavljajo strokovnjaki iz devetih držav od Irana do ZDA.

Revija od leta 1997 raste in se razvija, v zadnjem času pa je s številkami v angleškem jeziku dosegla tudi mednarodno odmevnost. Vsako leto izide tudi tematska številka, kjer različni avtorji iz različnih strok podrobneje osvetlijo določeno temo.

Uredniški odbor revije Socialna pedagogika.